BİZİM SAVUNDUĞMUZ AZERBEYCAN


Ramin Mahmudlu

Bizim savunduğumuz Azerbaycan, Türk kimliyine qarşı ve ona bir alternatif olaraq uydurulan kimlik olmayıp, iranın quzey batısıyla meskun olan Türklerin vetenidir! sol ve Azerbaycançı düşüncenin bu denli Azerbaycan adına ve kimliyine sarılmasının sebebi ap aydındır. Oda Türk milli kimliyine qarşı nefret beslediyi için onu kölgede bıraxmaq istemesidir! başqa deyişle bu düşünce axımının psikolojik olaraq derdi qemi Türk xalqı ve gerçek kimliyinin tanınması başda olmaqla milli haqlarını elde etmek deyildir, öz yanlış görüşüne göre türkiye emperyalizminin ixrac ettiyi Türk qavramanı Azerbaycan üzerinden silip süpürmekdir.Bu düşünce hele de özünü Türkçü Turançı Türkiye ile komonist Rusların çatışmasının içinde görüp Türk qavramını osmanlının troy atı olaraq alqılayıp osmanlının etgi aracı olan Türklüye ağabeyi sayılan Moskovanın yararları doğrultusunda qarşı qoymaqdadır!
Oysa Güney Azerbaycanda varolan Türkçlük demokratik bir hereket olaraq ırqçılıqdan uzaq bir fikirdir.İran coğrafiyası içinde ve öz xalqına bağl olan insanları düşünmekdedir dolaysıyla batıya yada doğuya ve ya her hansı yöne teref her hansı bir yayılmacı siyaseti de yoxdur ayrıca dinçilik ve tutuculuqdan tamamen uzaq olan seküler bir axımdır!
Osmanlı imparatorluğu ile eyni etnik kimlik paylaşmamız bizim milli kimliyimizin deyişdirilmesine gerekce qazandıramaz! bolşevik ağabeylerin dönemi ötmüşdür artıq Stalinin marksizm adına dünyanın yarısını sömürüp bastırdığı dönem bitmişdir. Ancaq ona sadiq qalan düşünce axımları durumun deyiştiyini qebul etmemekde direnmekdedirler. Ayrıca osmanlı imparatorluğuda çökmüşdür ve onun yerine oturan cumhuriyyet ise İranda yaşayan Türklerin meseleler ile ilgilenmemekdedir ve dostların anti emperyalist damarlarının şişmesine de her hansı bir gerekce ortada yoxdur!
Mikro ve resmi gücler terefinden temsil edilmeyen kimlikler globallaşma ve post modern döneminde dirçelmeye ve canlanmaya başlayırlar. Bu arada fars eksenli iran modernitesinin despot tavırı qarşısında silinip mehv olmaya mehkum olan türk kimliyi globallaşma ve post modernismin yaratdığı imkanlardan faydanalaraq saxta ve anti demokratik olan iran modern millet anlayışı qarşısında direnmeye başlayıp. Zamanı yüzil geciken milletleşme sürecini başlatmışdır! Michel Foucault`a göre güc özneni kendi egemenliyi ve kontrolu altına almaq için bilim vasitesile ona güc qoşullarına uyqun olan kimlik tanımlar.
Bilindiyi üzere Fars eksenli İranın modern devleti Türk xalqını kontrol edip ona egemen olmaq için temelsiz ve saxta bir kimlik ortaya atmış. Bu despot söylemin qarşısında direnebilmek için Türk xalqının gerçek kimliyini temel alan bir söylem ortaya qoyulmalıdır. Yüzil boyunca güc terefinden inkar edilen kimliyin ön planda tutulması Türk xalqının içinde sömürgeçı söylemin çökmesi demekdir.Dolaysıyla mene göre pan iranismin xalqımıza dayattığı kimlik ne qeder anti demokratik ve insan haqlarının ruhuna tersdirse Stalinistlerin dayattığı kimlikde xalq ve toplumun içinden ortaya çıxan bir kimlik olmayıp ve sömürgeçi güclerin xalqımızı kontrol altına almaq için uydurduqları kimlikdir!
Sovyetler Birliyi terefinden xalqımız için tanımlanan Azerbaycanlı kimliyi, daha doğrusu güc terefinden ve onu denetleyebilmek amacıyla ortaya atılmışdır. Sovyetler söylemi Türk insanını ve Türk özneli`ni kendi çıxarları doğrultusunda yönetebilmek için ona Azerbaycanlı kimliyini tanımlıyıp sunmuşdur. İranda Azeri ve Sovyetler Birliyinde Azerbaycanlı kimliyi, güc terefinden ve xalqımızı gücün kontrolu altına almaq amacıyla töredilmişdir. Bilindiyi kimi söylemler Subject`e bir kimlik tanımlayaraq onu yönetmeyi başarırlar dolaysıla Rus ve İran milletçilikleri sırayla Azerbycanlı ve Azeri kimliyini Türk xalqına dayatmaqla onu öz çıxarlarına arac etmişlerdir.Türk xalqı Artıq günümüz qoşulları ve olanaqlarına dayanıp gerçek kimliyi olan türk kimliyi üzerine Türk kimliyi ve Azerbaycan veteni eksenli bir söylem ortaya qoymuşdur.Ve bu söylemle, despot olup onu sömüren söylemlerin savaşına gedip onların qarşısında direnmeye başlamışdır.
Paniranistlerinde qavradığı kimi iranda yaşayan Türklerin içinde paniranism söyleminin tabu ve egemenliyini qıran söylem, modern ve gelişmiş bir Türkceye sahip ve güney Azerbaycan vetenine dayanan Türk söylemidir.

Reklamlar