GÜNEY TÜRKÜSTANDA KÜRT İSTİLASI!


Tebrizin Sesi

İran esaretindeki Güney Azerbaycan’dan gelen haberlere göre PKK ve onun İran kolu PEJAK yandaşları Batı Azerbaycan Eyaleti’nin Sulduz sehrinde sözde Kürdistan bayrakları ve bölücü simgeler ile sokaklarda taşkınlık yaptı. Terörist yandaşlarının bu taşkınlıkları Sulduz’un yerli sakinleri Türkler tarafından tepkiyle karşılandı. Gerginlik yer yer çatışmaya dönüştü. Bölgeye çok sayıda polis gücü sevkedildi. Olaylar Kürt milletvekillerinin devlet desteği ve hile ile seçimlerde başarı kazanması sonucu çıktı. Sulduz’lu Türk gençler bildiri yayarak saat 18:00’da valilik binası önünde itiraz mitingi düzenleyeceklerini duyurdular.
İran polisinin Kürt terörist gruplara müdahele etmemesi, Sulduz’lu Türk gençlerin protestosunu ise engellemeye çalışması Molla Hasani’ye (30 yıl önce Sulduz’u Kürt teröristlerin elinden alan molla) şikayet edildi. Molla Hasani olayları öğrendikten sonra Urmu Valiliği’ne gitti.

Molla Hasani yetkililere şunları söyledi: ”Ne zaman ki ben ölürüm, siz ancak ölümü çiğneyerek Sulduz’u Kürdistan edersiniz!”

Sulduz özelinde devam eden Kürtleştirme poltikası aslında Güney Azerbaycan’ın, özellikle de Batı Azerbaycan Eyaleti’nin en önemli sorununu oluşturuyor.
1925’den bu yana İran devleti sınırları içerisinde bulunan yaklaşık olarak 35 milyon nüfusu ile İran nüfusunun yarısını teşkil eden Güney Azerbaycan bölgesi ve Güney Azerbaycan Türklüğü, molla Fars hükümetinin son oyunu ile tehlikeli bir sürece girmiştir: 1000 yıllık Türk yurdunun Kürtleştirilmesi.
İran içerisinde yaşayan ve yakın zamanda Irak üzerinden bölgeye konuşlandırılan Kürt grupları, Farsların usulsüz ve haksız yerleşim politikaları gereğince, Güney Azerbaycan’ın batısı olan Türkiye sınır bölgelerine ve Türk yerleşim merkezlerine, maddi destek sağlanarak konuşlandırılmaktadır. Hükümet Türklerden esirgediği hakları Kürtlere vermekte, bazı üniversitelerde Kürt dili okutulmaktadır. Uzun vadede Kerkük akıbeti yaşayabilecek bu bölgelerde Fars hükümeti Türk direncini kırmaya çalışmaktadır.
Irak savaşı esnasında, Kerkük’te Türk nüfus kayıtlarını yağmalayarak şehri Kürtleştirmeye çalışan zihniyet, olası bir İran-ABD savaşı esnasında, aynı politikayı Güney Azerbaycan’da güdecektir. Zira Sulduz ve Urmiye kentlerine yapılan istila ciddi boyutlara ulaşmıştır. Sulduz’un adı Nagadeh olarak değiştirilmiştir. Salmas, Maku, Çaldıran, Sayın Kala, Tikan Tepe, Soyuk Bulak yine tehdit altındaki şehirlerdir. İstila taktiklerinin akıllıca öğretildiği bu gruplar, gittikleri bölgelerde baskı, mafyalaşma ve korkutma hareketlerine zaman geçmeden başlamaktadırlar.
Birkaç yıl önce konuşlandırılan Kürt köyleri, Türk bölgelerinde habis bir ur gibi büyümektedir. Şu sıralarda Kürtçü sitelerde ise İran Kürdistan hareketinin silahlı mücadeleye geçebileceği yönünde haberler iletilmektedir.
Fars hükümeti, İran devletinin mevcut halinin ömrünü uzatmak için böyle bir politika gütmektedir. Güney Azerbaycan topraklarının demografik yapısını değiştirerek Farslaştırma politikalarını daha kolay bir zemine oturtacağını düşünmektedir. Herkesin malumudur ki Kürtler ve Farslar aynı millettendir. Bu durum aslında Güney Azerbaycan’da yaşanan bütün gelişmelerin bir özeti gibidir. Molla Fars rejimi Güney Azerbaycan’ı kaybetmemek adına bölgeyi Kürtleştirmeyi resmi politika haline getirmiştir. Amaç, bölgenin Kürtleştime yolu ile Türklerden arındırılması ve Türkiye sınırında bir Kürt tampon bölgesi yaratılmasıdır.

Reklamlar