SURİYE’ DE KÜRT HAREKETLERİ


Suriye’de uzun zamandan beri devam eden, kendi iç dinamikleri olan ve bölgesel gelişmelerden etkilenen bir Kürt hareketi bulunmaktadır. Bu hareketin farklı aktörlerine bakıldığında pek çoğunun çok iyi örgütlenmiş güçlü partiler olmadığı ve Suriye rejiminin geleceği ve Kürtlerin talepleri konusunda farklı görüşlere sahip oldukları görülmektedir.

Suriye’deki Kürt partilerinin büyük bir kısmı aynı kökenden türemiştir. Rejimin baskıları ve sızmaları sonucunda birbirine düşen parti üyeleri arasında sıklıkla ayrılıklar yaşanmış, bunun sonucunda ideolojik ya da siyasi olarak birbirinden pek de farklı olmayan çok sayıda parti doğmuştur.
Suriye Kürtleri arasında 2000li yıllar kısmen yeni bir dönemi ifade etse de geçmişten önemli bir kopuş yaratamamıştır. Ancak, Mart 2011’de Arap Baharı’nın Suriye’ye sıçramasından sonra Kürt partiler için de yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönemde Suriye Kürt partileri yıllardır süregelen dağınıklıklarından kurtulmak üzere örgütlenme çabasını sürdürmektedirler.
26-27 Ekim 2011 tarihlerinde Kamışlı’da yapılan bir toplantıdan sonra diğer muhalefet örgütleriyle görüşmelerde avantaj sağlamaya ve ulusal bir gündem oluşturmaya yönelik Kürt Ulusal Konseyi (KUK) isimli bir çatı örgüt oluşturulmuştur. Aynı amaçlı ikinci toplantı 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Erbil’de gerçekleşmiştir. KBH’nin etkisinden ziyade KDP’nin etkisi görülmüştür.

Reklamlar