BÜYÜK ATATÜRK’ ÜMÜZÜN BU ÖZELLİKLERİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?


Metin Namal
Büyük Atatürk’ümüzün Bu Özelliklerini Biliyor Muydunuz?
*Atatürk`ün dünyada `başöğretmen’ sıfatlı tek lider olduğunu, Bir geometri kitabı yazdığını, Üçgen, açı,…
dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin (Türkçe) isim babasının bizzat Mustafa Kemal olduğunu.  *Norveççe`de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim olduğunu.
*”Atatürk” çiçeği’nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Landın`in koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada bu isimle üretilip satıldığını.
*Yunan başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet bayramında Atina’daki Türk büyükelçiliğine giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu.

*”Mimber” adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı yayımlanan gazetede ilk defa sansür kelimesi geçtiğini. Savaşında rütbe alan bir çok kadın askerlerimizin olduğunu, Dünya tarihine geçen tek bir üsteğmenimizin olduğunu, Üstteğmen Kara Fatma’nın 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin reiseliğine bizzat Atatürk tarafından atanmış olduğunu.*Dünyanın en büyük uluslararası topluluğuna Türkiye’nin katılması için yapılan öneri karşısında gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle dedi: ‘Başvurmayı düşünmüyoruz, fakat davet ederlerse katılırız’. Topluluk,’ Başvurma zorunluluğu’ nu uygulamaktan ilk kez vazgeçti ve 43 üyenin oybirliğiyle, Türkiye’nin topluluğa davet edilmesine karar verdi. Bu davet üzerine Türkiye , Milletler Cemiyeti’ ne katılmayı kabul etti. Yıl 1932 idi.
*1938’de, General McArthur’un en zor, en problemli, en buhranlı döneminde, danışman, senatör ve bakanlarından oluşan yüz yirmiden fazla kişiye; “Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal’i görmek için neler vermezdim” dediğini. *
1938’de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinden yayınlanan bir şiirde; “Allah bir ülkeye yardım etmekisterse vazgeçti ve 43 üyenin oybirliğiyle, Türkiye’nin topluluğa davet edilmesine karar verdi. Bu davet üzerine Türkiye , Milletler Cemiyeti’ ne katılmayı kabul etti. Yıl  1932 idi.
*1938’de, General McArthur’un en zor, en problemli, en buhranlı döneminde, danışman, senatörve bakanlarından oluşan yüz yirmiden fazla kişiye; “Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal’i görmek için neler vermezdim” dediğini.
*1938’de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiirde; “Allah bir ülkeye yardım etmekisterse onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir” denildiğini.vazgeçti ve  43 üyenin oybirliğiyle, Türkiye’nin topluluğa davet edilmesine karar verdi. Bu davet üzerine Türkiye , Milletler Cemiyeti’ ne katılmayı kabul etti. Yıl  1932 idi.
*1938’de, General McArthur’un en zor, en problemli, en buhranlı döneminde, danışman, senatör ve bakanlarından oluşan yüz yirmiden fazla kişiye; “Şu anda hiçbirinizi değil,büyük istidadı ile Mustafa Kemal’i görmek için neler vermezdim” dediğini.
*1938’de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiirde; “Allah bir ülkeye yardım etmek isterse onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir” denildiğini.
2006’da ise !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
AB Uyum yasalari geregince devlet dairelerinden Atatürk resimlerinin kaldirilmasinin istendiğini.  
BİLİYOR MUYDUNUZ!!!

Reklamlar