ORTADOĞU ANALİZ


Ağustos 2012 Sayısı Çıktı!

Ağustos sayımızda Türkiye ile Suriye arasındaki uçak düşürme krizinin ortaya çıkardığı gelişmeleri kapak konumuza taşıyoruz. Bu minvalde Suriye’deki son durumu da detaylı bir şekilde inceliyoruz.
 Bu çerçevede  Oytun Orhan makalesinde jet krizinin ortaya çıkardığı dinamikleri, bu süreçte Türkiye ile Rusya arasındaki politika farklılıklarını ve Suriye’de yaşanmakta olan iç çatışmaların geldiği son aşamayı inceliyor. Funda Keskin Ata, krizin ortaya çıkışını ve tarafların verdikleri tepkileri uluslararası hukuk bağlamında analiz ediyor. Yapılan tartışmaların uluslararası hukuk boyutunun ihmal edildiği dikkate alındığında Ata’nın analizinin faydalı bir pencere sunacağına inanıyoruz.
 Suriye’de yaşayan ve gazetecilik yapan Hediye Levent ise ülkedeki iç gelişmeleri sahadan ve kendi gözlemlerine dayanarak aktarıyor. Bu süreçte etkili olan aktörleri ve politikalarını detaylı bir şekilde tartışıyor.
 Barış Doster incelemesinde İran’ın Orta Doğu’ya yönelik politikalarını kavramsal, tarihsel ve ulusal çıkarlar perspektifinden tartışıyor ve bu bağlamda İran’ın bölgesel politikalarındaki süreklilik ve değişim unsurlarını analiz ediyor.  
 Süreyya Yiğit çalışmasında Haziran ayında toplanan Şangay İşbirliği Örgütü’nün Pekin zirvesini detaylı bir şekilde inceliyor ve bu bağlamda Orta Asya’daki son gelişmeleri hepimizin dikkatine sunuyor. Yiğit ayrıca Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü’ne yönelik politikalarını da tartışıyor.
 Nebahat Tanrıverdi O Yaşar çalışmasında Mart 2011 Mübarek sonrası dönemi mercek altına alarak ülkedeki dinamikleri aktörler üzerinden analiz ediyor. Mübarek sonrası dönemde aktörlerin değişen konumları ve rejimle olan ilişkileri başkanlık seçiminde ortaya çıkan tabloya ve parlamentonun feshi krizine ışık tutuyor.
 İdris Demir çalışmasında yükselmekte olan küresel petrol fiyatlarını döngüsel ve yapısal faktörlerin ışığında inceliyor ve bize yapısal yaklaşımın daha doğru açıklamalar sunmakta olduğunu gösteriyor. Demir ayrıca Türkiye’nin yükselmekte olan küresel petrol fiyatları karşısındaki politikalarını da inceliyor.
 Tuğba Evrim Maden çalışmasında Suriye’de yaşanmakta olan kriz süresince Türkiye ile Suriye arasındaki su gerginliğini tartışıyor ve krizin suyun paylaşımı konusunda ortaya çıkardığı yeni dinamikleri inceliyor.
 Konferans Değerlendirmeleri Serisinin Dördüncüsünde Seyfi Kılıç ABD’nin Boston şehrinde katılmış olduğu ve Tufts University, Massachusetts Institute of Technolgy ve Harvard üniversitelerinin ortaklaşa düzenledikleri Ortak Su Diplomasisi çalıştayındaki izlenimlerini bizlerle paylaşıyor.
 Seval Kök, Temmuz ayının başında Trabzon’da gerçekleştirilen ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Dış İşleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenledikleri yaz okulu programına ait izlenimlerini bizlerle paylaşıyor.

Bu ayki Orsam Konuk köşemizde üç röportaja yer veriyoruz. NATO Roma Savunma Koleji’nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika Çalışmaları Danışmanı olan Dr. Pierre Razoux ile gerçekleştirilen röportajda Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Arap Baharı ile başlayan değişim süreçlerini, Suriye krizini, İsrail-Filistin meselesini, Libya’daki federalizm tartışmalarını, İran’ı ve Türk dış politikasını konuştuk. Dr. Seyfi Kılıç’ın Boston’da Etiyopya Su Kaynakları Enstitüsü’nden Tesfay Alemseged ile gerçekleştirdiği röportaj ise Etiyopya’daki enerji ve su alanlarında izlenen politikaları, Büyük Rönesans Projesini ve bu proje kapsamında Mısır, Sudan ve Kenya gibi kıyıdaş ülkeler ile olan ilişkilerine ışık tutmaktadır. Son olarak Suriye Ulusal Konseyi Üyesi ve Hukuk Bürosu Başkan Yardımcısı Cemal Ward ile ORSAM Ortadoğu Uzmanı Oytun Orhan yaptığı röportajda, Suriye’nin geleceğini, Suriye muhalefetinin durumunu ve Türkiye’nin rolünü konuştu.
 Eylül Sayımızda Görüşmek üzere,
 Keyifli Okumalar

Reklamlar