VEFAİ MUSTAFA KILÇIK


Ey sofu bizi sorarsan
Arıyız ol baldayız biz
Bizi biryerde ararsan
Bir muamma yoldayız biz

 

Mekânımızdır lâ-mekân
Serçeşme suyumuz akan
Her şeye sevgiyle bakan
Yunus gibi hâldayız biz

Kün emrinde biz ordaydık
Mansur ile ol dardaydık
Ta ezeliden yârdaydık
Bir ummanda saldayız biz

Olmadan ezeli cihan
Her sır bizde gizli nihan
Bizimle varoldu bu han
Ezel ebed vardayız biz

Ledün ilmidir manada
Bu sır bulunmaz âmâ’da
Vefaim aşk-ı deryada
Pervaneyiz nardayız biz

Reklamlar