TOPRAKLARIMIZ YABANCILAŞIYOR


AKP Hükümetinin yabancılara şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarını satma konusunda çok hevesli olduğunu söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Cumhuriyet tarihi boyunca yabancılar yapılan toprak satışlarının yüzde 90’ı AKP döneminde yapılmıştır” dedi
AKÇAY, ” AKP 2003 yılından beri yabancılara toprak satışını artırmak için ne gerekiyorsa yapmıştır. Ancak AKP’liler şunu bilmeliler ki, Osmanlı döneminde Yahudiler ve Ermeniler parayla toprak satın alarak devlet kurmaya çalışmışlardır. Yabancılara toprak satışını artıran bu yasa tasarısının altına imza koyan bakanlar ve onaylayan Milletvekilleri acaba kime hizmet ediyorlar” diye sordu.AKP Hükümetinin yabancılara şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarını satma konusunda hevesli olduğunu söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Yabancılara toprak satışını artıran 228 sıra sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun Tasarısı TBMM’de görüşülerek kabul edilmiştir. 442 sayılı Köy Kanunu’nun 87’nci maddesiyle yabancı gerçek ve tüzel kişilerin köylerde taşınmaz edinmesi yasaklanmıştır.
Ancak 2003 yılında 4875 ve 4916 sayılı kanunlarla yabancı yatırımcılara ait gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmesi serbest bırakılmış, 442 sayılı Köy Kanunu’nun 87’nci maddesiyle, Tapu Kanunu’nun 36’ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bulmuş ve uluslar arası hukukta karşılıklılık ilkesini zedelediği için iptal etmiştir. Ancak AKP Hükümeti tarafından 2008 yılında 5782 sayılı kanunla tapu kanununda değişiklik yapılarak yabancıların Türkiye’den mülk edinmesine dair yüzölçümünün binde beşiyle sınırlanan hüküm ilçe merkezlerinde yüzölçümün ve nazım imar planlarının yüzde 10’una çıkartılmıştır” dedi.
SINIRSIZ SATIŞ
Yabancılara toprak satışını artıran kanun tasarısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçay, “Tapu Kanununun 35. maddesi; yabancı uyruklu gerçek kişilere karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla toplam yüz ölçümü 2,5 hektarı geçemeyecek şekilde sınırlandırma getirmiştir. AKP’nin çıkardığı bu kanun ile yabancılara toprak satışındaki mütekabiliyet (Karşılıklılık) ilkesi kaldırılmıştır. Yani İsrail ve Ermenistan’da Türk vatandaşları toprak satın alamazken İsrail ve Ermeni vatandaşları Türkiye’den toprak satın alabileceklerdir.
Mevcut kanunda yabancılara 2.5 hektar toprak satılırken bu kanunla yabancılara toprak satışı 60 hektara çıkartılmıştır. Mevcut kanunda yabancılara satılacak toprak miktarı imarlı alanların yüzde 10’unu geçemezken yapılan düzenleme ile özel mülkiyete dahil alanların yüzde 10’u ibaresi eklenmiştir. Yani toplam satılacak alan miktarı artırılarak yabancılara imar planı olmayan tarım arazisi, göl, sit alanı, turizm alanı, dini ibadet yeri vb. ne varsa hepsi satışa dahil edilmiştir. Ayrıca mevcut kanunda yabancılara satılacak yerlerle ilgili sınırlamalar var iken yapılan düzenleme ile bu sınırlamaların çok büyük bir bölümü kaldırılmıştır” dedi.
TÜRKİYE’NİN 78 BİN KİLOMETREKARELİK ALANI SATILACAK
Tapu Kanunu’nda değişiklik yaparak yabancılara toprak satışını artırmayı amaçlayan tasarı ile ilgili eleştirilerine sürdüren MHP’li Akçay, Bu yasaya göre, ” Bu kanuna göre Türkiye genelinde satılacak arazi miktarı yüzde 10’u geçemeyecek” deniyor, yani Türkiye’nin 78 bin kilometrekarelik alanı satılacaktır. Bilindiği gibi, Osmanlı döneminde Sarıçam’dan Gavur dağlarına kadar 650 bin dönüm arazi Ermeniler tarafından alınmış, Abdülhamit onları devletleştirmiştir. Acaba AKP’nin niyeti Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bu toprakları tekrar Ermenilere mi satmaktır? ” diye sordu.
Yabancılara toprak satışını artıran bu yasanın 2/B yasasından sonra gelmesinin akıllarda soru işareti oluşturduğunu söyleyen Akçay, ” 2/B kanunundan sonra bu kanunun gelmesi manidardır. 2/B’lerle ilgili düzenleme getirdiniz, vatandaş, çiftçimiz bu arazileri elde edemediği zaman ne olacak? Yabancılar, paralı adamlar gelecek. Parayı veren düdüğü çalar misali bizim köylümüzün, çiftçimizin elindeki topraklar yabancılara satılacak ” dedi.  
AKP DÖNEMİNDE TOPRAK SATIŞI PATLADI
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan tüm arazi satışlarının yüzde 90’ından fazlasının AKP İktidarı döneminde satıldığını söyleyen Akçay, ” Yabancılara toprak satışıyla ilgili olarak Bayındırlık Eski Bakanı Mustafa Demir ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a soru önergesi verdik. Bayındırlık Eski Bakanı Mustafa Demir, ” 2003’ten 25 Şubat 2010 tarihine kadar 79 bin 962 yabancı uyruklu kişinin 49 milyon 898 bin metrekareyi bulan 71 bin 489 taşınmaz mal edindiğini” söylemiştir.
Aynı soru önergesi cevaplandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ” 2003- 2011 yılları arasında 96 bin 925 adet taşınmaz 103 bin 604 gerçek kişiye satılmış olup, bu taşınmazların alanı 81 milyon 864 bin 537 metre kare’dir.” şeklinde cevaplandırmıştır. Dolayısıyla İki bakanın bu konuda verdiği rakamlar son bir yıl içinde yabancılara toprak satışının yüzde 61 arttığını göstermektedir ” dedi.
 ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLIYOR
AKP’nin vatan, toprak, devlet ve millet kelimelerinin anlamını henüz kavrayamadığını söyleyen Akçay, ” Anadolu’nun her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu topraklar bizim için kutsaldır. Bu toprakların bedeli oldukça pahalıdır. Bu bedeli ödeyecek hiçbir maddi değer ölçüsü yoktur. AKP şehit kanlarıyla sulanmış kutsal vatan topraklarını yabancılara satarak şehitlerimizin kemiklerin sızlatmaktadır ” dedi.

Reklamlar

 • BİR MİLLET.BİR DEVLET

  BOZ QURD

  Kişisel Bağlantılar

  Doğrulanan Hizmetler

  Tam Profili Görüntüle →

 • Sosyal

 • ÜLKELER

  Flag Counter

 • RELIGIOUS YOUTH IN DEMOCRATIZATION

 • KATEGORİLER

 • BLOG İSTATİSTİKLEERİ

  • 31,833 tıklama
 • İSTENMEYEN ENGELLENDİ

 • ARŞİVLER