SÖZÜMÜZ


URMU’da Xéyir Yurdu Türk Oxulunun Ayıtımı
1918 Doğuş-1296 Güneş İli

Men bir Türk’em, dînim cinsim uludur
Sinem, özüm âteş ile doludur
İnsan olan veteninin quludur
Türk évladı évde durmaz, géderem

 

 

Yaradanın kitâbını qaldırtmam
Vetenimin bayrağını aldırtmam
Düşmenimi, vetenime saldırtmam
Tanrı évi virân olmaz, géderem

Bu topraqlar ecdadımın ocağı
Évim, köyüm, hep bu yurdun bucağı
İşte veten, işte Tanrı qucağı
Atayurdun évlad pozmaz, géderem

Tanrım şâhid, duracağam sözümde
Milletimin sévgileri özümde
Vetenimden başqa şéy yox gözümde
Yar yatağın düşmen almaz, géderem

Ağ köynekle göz yaşımı silerem
Qara daşla piçağımı bilerem
Vetenimçün ucalıqlar dilerem
Bu dünyada kimse qalmaz, géderem

Reklamlar