MƏHƏMMƏD HƏSƏN MÖVLAZADƏ ŞƏKAVİ (1854-1932)


18_n

Filosof və üləma, Qafqazın birinci şeyxülislamı.Quranı ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcümə edən böyük alim

 

Reklamlar