İNTİKAM… AL İNTİKAM!


10OSMAN HOCAOĞLU
Ağustos 1922 (Bu şiir Enver Paşa’nın Belcivan yakınında şehit olması üzerine yazılmıştır.)

Türk balası oruslardan köp sıkıldı,
Er kırıldı, kız ezildi, yurt yıkıldı.
Hamiyetlik Enver Paşa onu sorab,
Kelib azadetmek üçün şehid boldı.
İntikam… Al İntikam!

Vatan üçün bizimkiler can bereler,
Millet üçün düşmanlardan öç alalar.
Bugün Çingiz evlatları at oynatıb,
Belde kılıç, omuzlarda beşatarlar.
İntikam… Al İntikam!

Türkistandan oruslarnıı haydab kovub,
Sahibkiran Timur Bekni şâdeteler.
Balalarge mekteb açıb, ta’lim berib,
Uluğ Beknin tarihini yâdeteler.
İntikam… Al İntikam!

Türklük kanı tamırlarda bugün kaynar,
Erte çıkıb Türkistanda bayrak açar.
Bütün dünya sözimizge kulak salar,
Herbir devlet kelib bizden elçi sorar.
İntikam… Al İntikam!

Ogün demek, Türk balası rahat turar,
Barça millet necât tapıb, yüzü küler.
Türk balası kutulmasa tinç oturmaz,
Yer yüzide tanılmasa uruş turmaz.
İntikam… Al İntikam!

 

Reklamlar