ABİDƏLƏR TARİXİMİZDİR


1053 Musa Bəy Günbəzi. XX əsrin başlanğıcında inşa edilmiş bir abidədir. Kərbəlayi Ağabəy Kəsəmənli Musa bəylə  yeznə qayındırlar. Günbəzləri  yan-yanadır. Mənbə Aşağı Kəsəmən kənd sakini Haxverdi bəy Kəsəmənli.

 

Reklamlar