ABİDƏLƏR TARİXİMİZDİR.


104XVII əsr Səfəvilər dövrünə aid yerli əhəmiyyətli qala. Kürün o biri tayında yaşamış bəzi tayfaların (xüsusilə də ləzgi, padar) qarətçi basqınlarından müdafiə olunmaq məqsədilə inşa edilmişdir.

Dörd mərtəbə, bir zirzəmidən ibarət olmuş və eyni vaxtı onlarla əsgər bura sığınıb müdafiə oluna bilərmiş. Uzun müddət bunanı Kəsəmən Qalası adlandırsalar da sonralar sadəcə Qüllə deyilmişdir. Bir neçə əsr Minevli Kəsəmən elinin məğrurluq və dirəniş rəmzi olan bu qüllə indi bu görnüşündən çox fərqlidir (təbii ki, mənfi mənada). TƏSSÜF…

Reklamlar