ABİDƏLƏR TARİXIMİZDİR.


1054 Kərbəlayi Ağabəy Kəsəmənli günbəzi (Musa bəyin günbəzinin yanındakı günbəz).Ölümündən 100 il kecibdir.

 

Reklamlar