Keltler ve Turkije ( Türkiye)


800px-S2000 yıllarında Keltler anavatanları olan Orta Avrupa’dan göç etmişlerdir Çoğu İspanya Galya ve Britanya adalarına yerleşmiş diye bilgi alınır nette araştırıldığında..
Aytunç Altındal’ın videosunu izlerken alabildiğim kadarı ile Keltler ile ilgili önemli olan kısımları not aldım videoyu yazının sonuna ekledim benim not aldığım dakikalar 15:00 ve 39:00 zaman aralığıdır ..

KELTLER VE TURKİJE ( TÜRKİYE)
Keltler Türkiye için en önemli Halk topluluğudur , Dünya’ca ünlü Truva savaşları Kelt’lerin savaşlarıydı,
Anadolu ismi konmadan önce Galatea denen bu bölgede yaşayan insanlar Keltti burası Anadolu nun göbeğiydi, Batıda Uşak, Aydın,Eskişehir,Doğuda Sivas, Şarkışla civarı Aşağıda Toroslar ve yukarıda Tonya Merzifon Samsun civarı bu bölge Galatea idi Kelt’lerin gelip devlet kurdukları yer ..
İ.Ö 700 lü yıllarda Truva savaşlarından çok sonra Keltler İyonya denilen bu bölgeye geliyorlar, o zaman adı Anadolu falan değil İyonya olarak geçiyor..
Keltler Galler’ den yola çıkıp Yunanistan üzerinden İyonya topraklarına geliyorlar geldiklerinde buraya bir isim veriyorlar “Turkije” (j – y diye okunur)
Kelt’lerin geldikleri yer olan Galler deki en önemli şehirleri ve aynı zamanda başkent’lerinin adı Turkije yani Türkiye idi, yani Keltler Türkiye’den gelip buraya Türkiye’yi kurmak istiyorlar kendi Turkije’lerini
Yani Türkiye adı Türkler’den önce bu topraklarda kullanıldı ..
Bu bilgi nereden alındı, Kelt’ler pagan dinine inanıyorlardı, pagan rahipleri vardı yani Druid’ler kadın ve erkek druid rahipleri ve bu rahiplderin tuttukları Anallar yani Zabıtlar vardı bu bilgiler o zabıtlardan alınmıştır ve bu belgeler halen vardır.
Not: İngiltere kraliçesi baş Druid’dir kral ve kraliçelerin , en üst ünvanı Baş Druid rahibi ve rahibesidir
okseotu1Druid’lerin Sembolü vardır adına Golden Bough denir yani Altındal, Aytunç hocanın soyadı buradan gelmektedir, Golden Bought yani altındal’ın günümüzdeki adı Ökseotu’dur . Ökseotu Druid’lerin büyülerini törenlerini yaparken kullandıkları daldır
KELT’LERİN ALTIN SİKKESİ VE ÜZERİNDEKİ LA İLAHE İLLALLAH YAZISI
7. Yüzyılda islamiyetin hemen sonrasında o dönemde İngiltere’nin en zengin kralı olan King Offa Altın bir Sikke basıyor bu altın sikkenin 8956üstünde La İlahe İllallah yazıyor, parayı 180 derece çevrildiğinde Muhammeden Resullullah yazısı görünüyor .Bu ingiltere’deki ilk Müslüman etkisidir. Kral Müslümanlardan Tevratta bahsedildiği gibi Tanrılar olmadığını tek bir Tanrı olduğunun bilgisini öğreniyor
4-medusaYERE BATAN SARNICI VE DRUİD’LER İÇİN ÖNEMİ DRUİD TÖRENLERİ
Yere Batan Sarnıcı eskiden bu kadar büyük değildi yani oraya giden ziyaretçilere çok küçük bir kısmı gösteriliyordu, asıl önemli ve büyük bir kısmı tahta perdelerle gizleniyordu..
Her sene Nisan ayında Druid’ler İstanbul’a gelirdi ve yere batan sarnıcı’nda gizlenen bu bölümde törenler yaparlardı, törenlerin yapıldığı bu bölümde ters dönmüş olan Medusa Başı da bulunurdu, Medusa’nın bulunduğu o sulu alan Druid’ler için çok önemlidir , törenlerin yapıldığı en yakın tarihler 1963-64-65 yıllarıydı
Druid’lerin, Gnostiklerin Ökseotu ile yaptıkları bu gizli törenlerden kimsenin haberi olmazdı, törenler 3 gün sürerdi, bugün Stonehenge denilen yerde yapılan törenlerin aynısıydı.
Druid’ler için sarnıçta buluna ters dönmüş Medusa başının bulunduğu alan çok önemliydi, çünkü orada kaynağının nereden geldiği belli olmayan bir titreşim vardır, bu nedenle kadın ve erkek druid’lertören sırasında Medusa’ya sarılırdı. Bu titreşim halen vardır bu nedenle Medusa’nın çevresi demir parmaklıklarla çevrilmiştir.
Medusa oraya tesadüfen konmamıştır, Doğu Roma’lılar oraya Medusa’yı ters olarak bilerek koymuşlardır, Roma oradan yayılan titreşimi Evil yani kötü,karanlık olarak kabul etmiştir. Ama bu karanlık Druid’ler için kutsal olarak görülmüş , çünkü Druid inancına göre Karanlık Aydınlığın anası yani aydınlık karanlıktan doğar bu nedenle Druid’ler Medusa’ya Mother Night demişler yani Gece Ana adını vermişler..

Reklamlar