AĞLAYARMI QƏHRƏMANLAR ANASI???.!!!..


484_nCığatel Şairə
Titrətdi qəlbimi ana fəryadın,
Ərşə haray çəkdi ahın, imdadın?,
Yoxsa gözündəmi qaldı muradın?!
-Söküldü bir gəncin ömür binası,
Ağlama, ağlama, şəhid anası !!!

Ordu gərəyimdi, ordu səngərim,
Neçə min keşikçim, neçə min nərim,
O taylı, bu taylı Türküm, Azərim,
Bir əsgərin yası, bütün el yası,
Ağlama, ağlama, şəhid anası..

Qarabağ qürbətdə bizdən aralı,
Övlad həsrətindən Vətən saralı,
Vətən də yaralı, sen də yaralı,
Geyinmə əyninə qara libası,
Ağlama, ağlama şəhid anası…

Haqqın dərgahına gedənlər min-min,
” Tanrı rəhmət etsin”, biz deyək “Amin”,
Adı tarixlərə düşən gəncimin,
Boynu bükük qaldı göldə sonası,
Ağlama, ağlama, şəhid anası. …

Əqli-zəkasıyla bir ümman oğlun,
Həsrətdən vüsalı pay uman oğlun,
“Üzüağ “qayıdır QƏHRƏMAN oğlun,
Ağlayarmı qəhrəmanlar anası???!!!!
-Ağlama, ağlama, şəhid anası !!!……

Reklamlar