Büyük Türk Hükümdarı Atilla’nın Mezarı Bulundu


haber_5334319d13fd7Arkeologlar Hun hükümdarı Atilla’nın Kabrini Buldu
Başkent Budapeşte’de Tuna üzerinde yeni bir köprünün temel inşaatını yapan işçiler 6. asra ait görülmeğe değer bir lahit buldular. Anıtın analizi büyük bir hun liderinin, muhtemelen bizzat Attilla’nın kendisinin odası olduğunu ortaya koydu. Kabri inceleyen takımın üyelerinden Budapeşte Üniversitesi tarihçilerinden Albrecht Rümschtein “Tam anlamıyıla inanılmaz” diye izah ediyor. “Hepsi gelenekte Hunlar’la ilişkilendirilen çok sayıda at iskteleti, çeşitli silahlar ve başka kalıntılar bulduk. Bunlar arasında meteor demirinden yapılmış büyük bir kılıç var ki bu güçlü Attilla’nın efsanevî ‘İskitlerin Kutsal Harp Kılıcı’ olabilir fakat bunu teyid için daha analiz gerekiyor.”

Roma tarihçilerinin “Tanrı’nın Gazabı” dedikleri Attilla, muhtemelen Orta Asya menşeli göçebe bir halk olan Hunların hükümdarıydı. MS 434’ten genç ve güzel bir Got prensesi olan İldiko’yla düğününü kutlamak için verilen ziyafetten sonra 453 tarihindeki ölümüne kadar hüküm sürdü. Hem Batı hem Doğu Roma İmparatorlukları’na birçok askerî akını yönetti ve bu akınlar sonradan Barbar İstilası veya Büyük Göç diye adlandırılan büyük Germanik nüfus hareketlerini tetikledi. Bunlar da Roma’nın düşüşünü ve Avrupa Orta Çağı’nın başlangıcını büyük ölçüde hızlandırdı. Macarların çoğu onu ülkenin kurucusu kabul eder.
Kabir mahallinin bulunması asırlardır tartışılan Hunların ve Attilla’nın menşei ve kimliği konusuna birçok yönden açıklık getirebilir. Kazı mahallinde bulunan çömlek parçalarının ve mücevherlerin analizi şimdiye kadar pek iyi kayıt altına alınmamış bu halkın kültürlerinin menşei ve ticaret ağlarına yeni bir ışık tutabilir.
Çeviri: Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ

Reklamlar